پرسشنامه تاثیر اعتماد و شهرت وب سایت بر قصد خرید آنلاین ۱۵ گویه

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: اعتماد به وب سایت؛ شهرت وب سایت؛ قصد خرید آنلاین از وبسایت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    وب سایت کارگذاری مفید

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.