پرسشنامه عوامل موثر بر قصد مصرف کننده برای خرید کالای لوکس (جمشیدی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   جمشیدی، 1392

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: جلب نظر و احترام دیگران-لذت گرایی در زندگی-متفاوت بودن-عامه گریزی-پذیرش از سوی دیگران و تعلق-تلاش برای بهترین بودن و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جمشیدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.