پرسشنامه تاثیر قیمت شناسی مصرف کنندگان و ابعاد مختلف آن بر میزان لذت بخشی خرید (خسروانی ملایری، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   خسروانی ملایری، 1389

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: توجه به صرفاً قیمت بالا و لوکس- عدم توجه به قیمت و تمرکز در صرفه جویی وقت - توجه به قیمت پایین با کیفیت بالا- مطلع بودن از هم قیمت و هم کیفیت و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خسروانی ملایری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.