پرسشنامه رفتارهای پرخطر (رجایی و شفیعی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   رجایی و شفیعی، 1390

تعداد گویه/سوال:    61

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اعتیاد و مواد؛ ایدز؛ دخانیان؛ خشونت؛ مشروبات الکلی و الگوی تغذیه ناسالم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رجایی و شفیعی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.