پرسشنامه اثرات روانشناختی بالاتر بودن سطح کلاس از سطح دانش آموز (شیروانی، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   شیروانی، 1396

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: نشاط در کلاس- استقلال- تحمل فشار روانی- خود شکوفایی - روابط بین فردی- عزت نفس- خود ابزاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شیروانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.