پرسشنامه رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   لنت و همکاران، 2005

تعداد گویه/سوال:    7

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    هاشمی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.