پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته جهت استفاده از کلاه ایمنی در موتور سواران (مظلومی، ۱۳۸۵)

سازنده ابزار:   مظلومی، 1385

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، درك استفاده از كلاه ايمني در ساير موتورسواران، قصد رفتاری، استفاده ازكلاه ايمني

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مظلومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.