پرسشنامه پذیرش رایانش ابری در ایران (سرکلزائی جوان، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   سرکلزائی جوان، 1395

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: سودمندی، سهولت استفاده، هنجارهای ذهنی، درک کاربر از کنترل های خارجی، تاثیر ریسک، سازگاری، تصمیم به استفاده، استفاده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    سرکلزائی جوان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.