پرسشنامه تحلیل اقتصادی خانواده با رویکرد هزینه – فایده ۱۹ سوالی

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    19+9

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: تحلیل اقتصادی هزینه - فایده قبل از ازدواج و تحلیل اقتصادی هزینه - فایده بعد از ازدواج

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.