پرسشنامه تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان (آکروش و المحمود،۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   آکروش و المحمود،2010

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: سرمایه گذاری در دارایی های بازاریابی- ساخته شده در دارایی های بازاریابی- قابلیت های بازاریابی داخلی- قابلیت های بازاریابی خارجی- عملکرد مالی- عملکرد بازار- عملکرد مشتری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام مدل و نسخه زبان انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    طاهری؛ حمیدی زاده و خیرخواه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *