پرسشنامه تفکر قطعی نگر (یونسی و میرافضل، ۱۳۸۳)

سازنده ابزار:   یونسی و میرافضل، 1383

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل: قطعی نگری کلی؛ قطعی نگری در تعامل با دیگران؛ مطلق نگری فلسفی؛ قطعی نگری در پیش بینی آینده؛ قطعی نگری در حوادث منفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را ندارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    یونسی و عسکری و بهرامی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.