پرسشنامه سنجش میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ داخل بیمارستانی (جوادی و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   جوادی و همکاران، 1394

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: میزان دانش پرستاران بخش اورژانس و میزان عملکرد پرستاران بخش اورژانس

مقیاس/طیف:    3 گزینه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جوادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *