پرسشنامه سنجش آگاهی مادران در خصوص بارداری (حقانی و همکاران، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   حقانی و همکاران، 1395

تعداد گویه/سوال:    20+ 20

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: آزمون اولیه و ثانویه

مقیاس/طیف:    تشریحی

نمره گذاری:    کلید دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    حقانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.