پرسشنامه سنجش وضعیت سلامت سازمان جهانی بهداشت ۱۰ سوالی

سازنده ابزار:   سازمان بهداشت جهانی

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    9 موضوع

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و تمایز دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خلیلی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.