پرسشنامه مهمترین علل عدم تبعیت درمان بیماران دیالیزی (هادیان و همکاران، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   هادیان و همکاران، 1395

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    چند عاملی: عوامل روحی و روانی، کمبود آگاهی و نگرش بیماران دیالیزي و کمبود حمایت اجتماعی

مقیاس/طیف:    4 در جه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    هادیان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.