پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی (حسینی مهر و همکاران، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   حسینی مهر و همکاران 1390

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: فردی؛ فرهنگی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    در منبع ذکر شده بررسی شده

پایایی:    در منبع ذکر شده بررسی شده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    حسینی مهر و همکاران

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.