پرسشنامه تمایلات غرق شدن ITQ (ویتمر و سینگر، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   ویتمر و سینگر، 1998

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: بازی؛ فوکوس؛ مشارکت

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پناهی شهری

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.