پرسشنامه و مقیاس خود پنداره کودکان (پیرز – هریس، ۱۹۶۹)

سازنده ابزار:   پیرز – هریس، 1969

تعداد گویه/سوال:    80

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: رفتار؛ وضعیت عقلانی و تحصیلی؛ ظاهر جسمانی و نگرش ها؛ اضطراب؛ شهرت؛ شادي و رضایت

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام پرسشنامه اصلی و زبان انگلیسی- پرسشنامه ورد است و توضیحاتش پی دی اف

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    25 صفحه

منبع:    کرمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.