پرسشنامه ارزیابی پیامدهای استئوآرتریت و صدمات زانو (KOOS)

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: سایر علائم مربوط به بیماری، درد، فعالیت های زندگی روزمره، فعالیت های ورزشی و تفریحی و نهایتا کیفیت زندگی در رابطه با مشکل زانو

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    سرايي پور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.