پرسشنامه رضایت شغلی اعضاء محترم هیأت علمی (تیموری و همکاران، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   تیموری و همکاران، 2008

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: حقوق و مزايا - فرصتهاي ارتقاء - نحوه سرپرستي و ارتباطات - امنيت شغلي - شرايط فيزيكي و محيط كار - ماهيت كار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    تیموری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.