پرسشنامه ارزیابی رابطه ارزش مورد انتظار مشتری، وفاداری و رضایت مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ( وانگ و همکاران، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   وانگ و همکاران، 2004

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: رابطه ارزش مورد انتظار مشتری (از دست رفته های احساس شده، ارزش عملکردی، ارزش احساسی و ارزش اجتماعی)، وفاداری مشتری و رضایت مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حیدرزاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.