پرسشنامه سایش اجتماعی (دافی و همکاران، ۲۰۰۲) ۱۳ گویه

سازنده ابزار:   دافی و همکاران، 2002

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: مانع پیشرفت حفظ روابط درون فردی- مانع کسب شهرت و خوشنامی- مانع موفقیت های کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نظری، عیدی پور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *