پرسشنامه بهزیستی مدرسه (کونو، الانن، لینتونن و ریمپلا، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   کونو، الانن، لینتونن و ریمپلا، 2002

تعداد گویه/سوال:    7 سوال کلی

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: شرایط مدرسه - روابط اجتماعی در مدرسه- خودشکوفائی در مدرسه- وضعیت سلامت

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    چراغی خواه و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.