پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان براساس پرسشنامه خلاقیت عابدی ۱۳۷۲ یا تورنس ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   عابدي 1372 یا تورنس 1979

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس :سيالي، ابتكار، انعطاف و بسط

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ساعتچی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.