پرسشنامه افسردگی کودکان RCDS (رینولدز، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   رینولدز، 1989

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 عاملی و 5 عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    فرضی گلفزانی و همکاران ؛ ابراهیمی مقدم و جولانیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.