پرسشنامه میزان درد مزمن (ون کورف و همکاران، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   ون کورف و همکاران، ۱۹۹۲

تعداد گویه/سوال:    7

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شدت درد، ثبات يا مدت درد و ميزان ناتواني حاصل از درد

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    دارد- اصلی

پایایی:    دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    Vonkorff

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.