پرسشنامه فلو (اشتیاق در کار و زندگی) (سیکزنت میهالی، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   سیکزنت میهالی، 1991

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    اخوان و آتش پور؛ پریچت ؛ کویلیام

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.