پرسشنامه پیشایندهای تعلق سازمانی (منابع سازمانی و منابع شخصی) (بختیار، ۱۳۹۶ براساس عیسی خانی و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   بختیار، 1396 براساس عیسی خانی و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس کلی: منابع سازمانی و منابع شخصی و 5 زیر مقیاس فرعی: ارتباطات- توازن کار- زندگی - خودبسندگی- خوش بینی- شخصیت پیش قدم یا پیشرو

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عيسي خاني و همکاران ؛ محمود بختیار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *