پرسشنامه خودارزشمندی CSWS (کروکر و همکاران، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   کروکر و همکاران، 2003 و 2009

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: حمایت خانواده- سبقت و رقابت جویی- ظاهری و جسمانی- عشق خدائی- شایستگی علمی- تقوی و پرهیزگاری- موافقت از سوی دیگران

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    زکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.