پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ (سکستون و داگاس، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   سکستون و داگاس، 2004

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 راهبرد: ۱- واپسزني افكار نگران كننده، ۲-جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده، ۳- استفاده از توجه برگرداني براي قطع روند نگراني، ۴- اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعالساز افكار نگران كننده، ۵- تغيير تصاوير ذهني به افكار كلامي.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مداح و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.