پرسشنامه و آزمون شخصیتی آیزنک ۱۹۶۵ (ویژه بزرگسالان)

سازنده ابزار:   آیزنک 1965

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: درون گرا و برونگرا به همراه دروغ سنج و 4 عامل درون گرا و برونگرا و باثبات و بی ثبات

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    گنجی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.