پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) (سیمونز و گاهر، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   سیمونز و گاهر، 2005

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : تحمل ( تحمل پریشانی هیجانی) ؛ جذب( جذب شدن به وسیله هیجانات منفی) ؛ ارزیابی ( برآورد ذهنی پریشانی ) ؛ تنظیم ( تنظیم تلاش ها برای تسکین پریشانی)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مداحی و مداح

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.