پرسشنامه شکوفایی HFQ (سلیمانی و همکاران، ۱۳۹۴) براساس مدل سلیگمن

سازنده ابزار:   سلیمانی و همکاران، 1394 براساس مدل سلیگمن

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : هیجانات مثبت - روابط- معنا- پیشرفت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سلیمانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.