پرسشنامه و فهرست نشانه ای هاپکینز HSCL (دروگالیس و همکاران، ۱۹۷۴)

سازنده ابزار:   دروگالیس و همکاران، 1974

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    5 خرده مقیاس: جسمانی سازی؛ اضطراب؛ افسردگی؛ حساسیت در روابط میان فردی؛ وسواس بی‌اختیاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    قربانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.