پرسشنامه بهزیستی عمومی (عبدالله زاده و حسینی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   عبدالله زاده و حسینی، 1390

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اضطراب، افسردگی، بهزیستی مثبت، احساس خودکنترلی، احساس سرزندگی، سلامت عمومی

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- اسکن شده است

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    عبدالله زاده و حسینی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.