پرسشنامه عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی (کوپائی و همکاران،۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   کوپائی و همکاران،۱۳۹۰

تعداد گویه/سوال:    85

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: عوامل اجتماعي و شخصيتي، وضعیت ونداليسم (خرابکاري) و نگرش به آن، رفتارهای ونداليسم (خرابکاري)

مقیاس/طیف:    5 و 4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کوپائی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.