پرسشنامه سواد مالی شخصی دانش آموزان (لوسی، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   لوسی، 2002

تعداد گویه/سوال:    24+ 6

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: درآمد، مدیریت پول، مخارج و اعتبارات، و پس انداز و سرمایه گذاری اختصاص یا 2 زیرمقیاس: مفاهيم مالي و كاربردهاي مالي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- تعاریف و توضیحات دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    18 صفحه

منبع:    عرب و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.