پرسشنامه و مقیاس بینایی درد (با اختصار vas) یا مقیاس پیوسته بصری

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    1

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    100 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عزیزی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.