پرسشنامه و مقیاس انتظار زایمان (ویژما و همکاران، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   ویژما و همکاران، 1998

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قضائی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.