پرسشنامه استیگما (آگاهی و نگرش) به بیماران اعصاب و روان (سازمان جهانی روانپزشکان) ۱۱ سوال

سازنده ابزار:   پرسسازمان جهاني روانپزشكان

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    نگرش مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نجومی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.