پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (شفیع آبادی و فکری، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   شفیع آبادی و فکری 1390

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 خرده مقیاس: تصمیم گیری؛ شناخت فرصت ها؛ تعیین ساختار؛ تامین منابع و شرایط؛ تعیین اهداف و استراتژی ها

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    شفیع آبادی و فکری

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.