پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   زندوانیان و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    30+10

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: عامل خانوادگی؛ عامل تحصیلی دانش آموزان؛ عامل سازگاری دانش آموزان؛ عامل اعتقادی- عبادی؛ عامل روانی دانش آموزان؛ 10 راهکار کاهش آثار منفی فضای مجازی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    زندوانیان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.