پرسشنامه کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده (حمدان، ۱۳۸۳)

سازنده ابزار:   حمدان 1383

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : تجارت الکترونیک؛ اعتماد؛ وفاداری؛ رضایت

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حمدان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.