پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری (برند) شهر (مریلس و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   مریلس و همکاران، 2009

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: ماهیت؛ خلاقیت تجاری؛ خرید؛ برند؛ مقاصد؛ حمل و نقل؛ فعالیت های فرهنگی؛ خدمات حکومتی؛ پیوند اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ترجمه دکتر عرب

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.