پرسشنامه گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   هاگس و مورگان، 2007

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ریسک پذیری؛ نوآوری؛ پیشگامی؛ رقابت تهاجمی؛ استقلال

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ناهید و همکاران؛ یزدان پناه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.