پرسشنامه ساختار کلاس درس (الیوت و چرچ، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   الیوت و چرچ، 2001

تعداد گویه/سوال:    17 (12+5)

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: تكليف (جذابيت سخنان استاد) -سختگيري در ارزشيابي -تأكيد در ارزشيابي - مرجعيت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جوکار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.