پرسشنامه و مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و فورگز، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   لدر و فورگز، 2002

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    3 عامل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فرامرزپور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.