پرسشنامه بررسی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) (تسفا، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   تسفا، 2012

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: عوامل موثر بر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)؛ پذیرش و تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)؛ مزایای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)؛ چالش های استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    انبرانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.