پرسشنامه وسواس فکری و عملی (فوا و همکاران ۲۰۱۰) نسخه کودکان ۲۱ آیتم (OCI-CV)

سازنده ابزار:   فوا و همکاران 2010

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: شک داشتن/چک کردن، افکار وسواسی، احتکار، شستشو و مرتب کردن و بی اثر سازی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی، سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    هیبتی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx پرسشنامه پی دی اف و توضیحاتش ورد

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.