پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پیاده سازی استراتژی های مدیریت منابع انسانی (تقی نیا آهنگری،۱۳۹۷)

سازنده ابزار:   تقی نیا آهنگری،1397 براساس عوامل مستخرج از نظریات لی و گا، موسس و ساینلان، استینر و همچنین کریستفر و با کمک گرفتن از پرسشنامه های استاندارد موجود

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: تعهد مدیریت سازمان از منابع انسانی؛ حمایت مدیریت سازمان از منابع انسانی؛ مشارکت تیمی منابع انسانی؛ سنجش پذیر کردن و ملموس نمودن کارکردهای منابع انسانی؛ شایستگی ها و دانش منابع انسانی؛ برقراری همردیفی استراتژیک؛ وضعیت آموزش کارکنان (برآورد نیازهای کسب و کار و بازنگری در چشم انداز و استراتژی های شرکت)؛ تعهد سازمانی (بهره گیری از قابلیت های مدیریت الکترونیک منابع انسانی)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    توسط محقق گزارش نشده

پایایی:    توسط محقق گزارش نشده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    تقی نیا آهنگری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.